Giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn do  Tổng Cục Tiêu Chuẩn Đo Lường Chất Lương – Trung Tâm Kỹ Thuật Tiêu Chuẩn Đo Lường 1 cấp ngày 07/11/2007.

Thiết kế, chế tạo, lắp đặt, sửa chữa:

– Nồi hơi đốt than kiểu ống nước, ba – lông ngang: Công suất đến 0,75T/h đến 2,5T/h.

– Nồi hơi đốt dầu kiểu ống lò – ống lửa hộp khói ướt: Công suất đến 3T/h đến 12T/h.

– Bồn chứa khí hóa lỏng LPG: Dung tích từ 10m3 đến 70m3.

Năm 2004, Công ty đã thực hiện quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn

ISO 9001: 2000

GIẤY CHỨNG NHẬN PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN

Năm 2004 đến nay, Công ty đã thực hiện quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn

ISO 9001 – 2000:

GIẤY CHỨNG NHẬN TIÊU CHUẨN ISO 9001 – 2000